Categorii de oferte

Auto Accesorii Piese Jante si Anvelope Auto Imobiliare Inchirieri Turism si Cazare Moto Nautica si ambarcatiuni Electronice Electrocasnice Mici Electrodomestice Afaceri si Servicii Sport Locuri de munca Pentru casa Moda si complemente Animale Hobby Diverse

Inscriere Newsletter

Numele Dvs.:

E-mailul Dvs.:

Termeni si conditii de utilizare

 

 

 

Bine aţi venit!
Suntem bucuroşi că ne vizitaţi şi că vă putem fi de folos.
 
 
1. Aspecte Generale
 
 
Domeniul www.mundomarket.ro precum și subdomeniile acestuia aparțin societății MUNDO MARKET ONLINE SRL-D, cu sediul social pentru activități de birou în Cluj Napoca, P-ța Avram Iancu, nr.8, ap.2/3, Cluj, număr de ordine în Registrul Comerțului J12/52/2017, cod unic de înregistrare 36907117,  e-mail contact@mundomarket.ro
 
Mundo Market Online SRL-D este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Numar Registrul General: 0009249
Numar info:   816649241992
 
Site-ul, conținutul acestuia, precum și serviciile oferite de către MUNDO MARKET ONLINE SRL-D sunt adresate doar utilizatorilor/membrilor/clienților persoane fizice care au cel puţin 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau persoanelor juridice, cu capacitate deplină de folosință care funcționează conform legii societăților comerciale și cărora nu le-a fost suspendat sau interzis accesul la site de către MUNDO MARKET ONLINE SRL-D, în condițiile de mai jos.
 Accesând site-ul web, devenind membru sau client, garantați că întruniți condițiile susmenționate. MUNDO MARKET ONLINE își rezervă dreptul de a modifica sau înceta, temporar sau permanent, oricând conținutul și funcționalitățile site-ului web fără nici o notificare prealabilă.
Dvs. sunteți de acord că MUNDO MARKET ONLINE nu este răspunzător față de dvs. sau față de o terță persoană pentru orice modificări, suspendări, încetări ale serviciilor furnizate prin intermediul www.mundomarket.ro.
MUNDO MARKET ONLINE poate modifica prezenții T&C periodic, orice modificare fiind disponibilă publicului prin intermediul site-ului web. Versiunea modificată este aplicabilă oricărui utilizator/membru/client al serviciilor furnizate prin intermediul www.mundomarket.ro de la momentul publicării lor pe site-ul web.
Utilizatorul, membrul sau clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile, care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri sunt aplicabili termenii și condițiile valabile la momentul apariției neînțelegerii între părți, respectiv la data notificării neînțelegerii de către utilizator, membru sau client, în scris, către MUNDO MARKET ONLINE.
Utilizator – reprezintă persoana ce accesează, vizitează sau vizualizează conținutul site-ului www.mundomarket.ro  sau accesează serviciile oferite prin intermediul site-ului web. Membru – reprezintă utilizatorul ce are acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare în baza unui acord de utilizare și care necesită crearea și utilizarea unui Cont. Client – reprezintă utilizatorul/membrul ce a încheiat un contract cu MUNDO MARKET ONLINE în condițiile prevăzute mai jos.
 
 
2. Acceptarea Termenilor și Condițiilor
 
 
Prin accesarea și utilizarea site-ului www.mundomarket.ro vă exprimați acordul cu privire la următorii termeni și condiții ( T&C) care reglementează relația contractuală dintre dvs. și MUNDO MARKET ONLINE SRL-D (MUNDO MARKET).
Accesarea site-ului web,  înregistrarea unui cont şi/sau folosirea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web www.mundomarket.ro prin publicarea de anunţuri pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri sau servicii, reprezintă acordul dvs. expres exprimat pentru acceptarea prezenților Termeni şi Condiţii Prin accesarea site-ului, conținutului sau serviciilor - utilizatorul, membrul sau clientul își asumă răspunderea pentru orice daune materiale, intelectuale sau de orice altă natură produse de MUNDO MARKET ONLINE acestuia sau oricărui terț contractat al acestuia prin utilizarea/accesarea neconformă a site-ului web, a conținutului sau a serviciilor. În cazul în care utilizatorul, membrul sau clientul nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat privind prezenții termeni și prezentele condiții acesta renunță la accesul la site, la conținutul acestuia și la  serviciile oferite de MUNDO MARKET ONLINE, prin intermediul domeniului www.mundomarket.ro Utilizatorul, membrul sau clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și de a nu accepta prezenții termeni și prezentele condiții.
Pentru a-și exercita acest drept, utilizatorul, membrul sau clientul trebuie să contacteze MUNDO MARKET ONLINE la următoarea adresă de e-mail contact@mundomarket.ros Odată ce utilizatorul, membrul sau clientul își revocă acceptul la prezenții termeni și prezentele condiții, renunțând astfel la serviciile oferite prin intermediul www.mundomarket.ro, MUNDO MARKET ONLINE va șterge toate datele cu caracter personal din baza sa de date care fac referire la acesta, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, cu excepția celor de natură delictuală sau născute în urma încheierii unui contract sau realizării unei comenzi.
 
MUNDO MARKET ONLINE nu poate fi trasă la răspundere de către un utilizator/ membru/client care utilizează site-ul sau conținutul, cu nerespectarea prezenților termeni și prezentelor condiții. În cazul in care o persoană consideră că fragmente ale conținutului postat pe site-ul web încalcă un drept al său, acesta poate să contacteze pentru detalii MUNDO MARKET ONLINE la datele de contact publicate pe site.
 MUNDO MARKET ONLINE nu răspunde de conținutul altor site-uri la care utilizatorul/membrul/clientul ajunge prin utilizarea unor legături (link-uri) prezente pe site sau în conținutul comunicărilor realizate MUNDO MARKET ONLINE.
 
 
3. Copywrite
 
 
Conținutul prezentului site, incluzând dar nelimitându-se la: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea intelectuală exclusivă a MUNDO MARKET ONLINE, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile în legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum şi tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală şi industrială.
Utilizatorului, membrului sau clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut al site-ului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al MUNDO MARKET ONLINE.
Orice conținut al site-ului la care utilizatorul, membrul sau clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezenților termeni și prezentelor condiții.
Utilizatorul, membrul sau clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezenților termeni și ale prezentelor condiții.
Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții termeni și prezentele condiții sau de un alt acord de utilizare, în cazul în care acesta există.
Anunţurile publicate de membri sau clienți fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială a acestora, fiind protejate ca atare conform legii, aceștia fiind unicii răspunzători pentru caracterul legal și real al informațiilor publicate în cuprinsul anunțului.
MUNDO MARKET ONLINE nu poate fi tras la răspundere pentru furnizarea unui conţinut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul anunţului puse la dispoziție de către membri/clienți.
 
 
4. Politica de confidenţialitate
 

MUNDO MARKET ONLINE este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în condiţiile Legii nr.677/2003.
MUNDO MARKET ONLINE colectează date cu caracter personal ale utilizatorilor, membrilor sau clientului cu acordul voluntar al acestuia, colectate în scopul accesării site-ului, de a crea un cont sau de a publica un anunț de către client.
Prin crearea Contului, fiecare membru sau client își exprimă consimțământul ca MUNDO MARKET ONLINE să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 precum și în condițiile prevăzute în prezenții termeni și prezentele condiții.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, MUNDO MARKET ONLIE are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.
MUNDO MARKET ONLINE poate furniza datele cu caracter personal și altor entități cu care se află în relații contractuale doar în scopul îndeplinirii obligațiilor sale față de utilizator, membru sau client.
Prin accesarea site-ului web, prin citirea prezenților termeni şi condiţii precum și prin crearea unui cont sau publicarea unui anunț ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa de contact a MUNDO MARKET ONLINE sau prin trimiterea unui mail pe adresa de contact menționată în cadrul acestui site.
Datele vor putea fi modificate de către utilizator oricând, fie prin operarea suportului tehnic oferit, fie direct, prin adresarea către administratorul site-ului. MUNDO MARKET ONLINE poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul la siteul web si care pot fi folosite de către MUNDO MARKET ONLINE pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților/Membrilor sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic.
 
 
5. Garantii
 
 
MUNDO MARKET ONLINE  nu garantează calitatea serviciului oferit și buna credință în furnizarea acestuia.
MUNDO MARKET ONLINE nu oferă nicio garanție utilizatorilor/membrilor/clienților referitoare la disponibilitatea serviciilor sale, corectitudinea informațiilor publicate sau securitatea serviciilor sale.
De asemenea, nu oferă nicio garanție in cazul oricăror consecințe care pot apărea cauzate de nefuncționarea serviciilor, întârzierea informațiilor sau securitatea aplicațiilor sale.
MUNDO MARKET ONLINE se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalităţi reclamate legate de funcţionarea site-ului web sau eventuale neconcordanţe existente între datele furnizate în anunţ și cele publicate pe site.
MUNDO MARKET ONLINE, colaboratorii si realizatorii, nu pot fi făcuți răspunzători în nicio măsură pentru consecințele ce decurg din utilizarea informațiilor /materialelor prezente pe site-ul web sau solicitate prin diferite moduri.
MUNDO MARKET ONLINE se obligă să publice toate anunţurile transmise de către membri prin intermediul site-ului web  și care respectă condiţiile prevăzute prin prezentele T&C.
MUNDO MARKET ONLINE are un drept discreționar de a elimina acele anunțuri care nu respectă condițiile prevăzute în prezentele T&C.
MUNDO MARKET ONLINE nu îți asumă nicio responsabilitate față de furnizarea/transmiterea unor informații incorecte, față de întârzierile care pot apărea, în cazul ștergerii, pierderii sau imposibilității de a stoca informațiile din orice motive tehnice care pot apărea din cauza interne sau externe sau care au fost șterse de către MUNDO MARKET ONLINE în condițiile de mai sus.
MUNDO MARKET ONLINE are dreptul de a şterge orice anunţ sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea legală că prin acestea se încalcă drepturile legale ale MUNDO MARKET ONLINE sau a terților.
MUNDO MARKET ONLINE nu garantează utilizarea serviciilor sale fără erori sau întreruperi.
MUNDO MARKET ONLINE nu garantează şi nu este răspunzătoare pentru erori, pierderi de date sau întârzieri în transmiterea acestora, pentru infectarea sistemelor utilizatorilor cu viruşi informatici sau alte programe dăunătoare transmise sistemelor utilizatorilor prin intermediul serviciilor CloudTreats.
MUNDO MARKET ONLINE depune diligenţe rezonabile de prevenire a fraudelor informatice, însă nu este raspunzătoare faţă de utilizatori pentru eventualele daune pricinuite prin acţiuni ilicite ale terţilor.
MUNDO MARKET ONLINE are dreptul de a cesiona obligaţiile sale către o terţă parte.
Utilizatorul, membrul sau clientul are dreptul de a beneficia în întregime de servicii furnizate prin intermediul site-ului web www.mundomarket.ro, conform politicii de promovare prevăzută în prezentele T&C.
Utilizatorul, membrul sau clientul garantează că deține dreptul de proprietate intelectuală și industrială  asupra conţinutului publicat, a fotografiilor puse la dispoziție şi îi exprimă acordul ca acestea să fie puse la dispoziţia publicului de către MUNDO MARKET ONLINE.
Utilizatorul, membrul sau clientul garantează că nu își va crea conturi multiple în scopul evitării limitelor impuse pentru ca anunțurile publicate să fie gratuite. 
 
 
6. Politica de promovare a anunțurilor
 
 
Membrul sau clientul poate accesa unul din pachetele de promovare a anunțurilor pe pagina www.mundomarket.ro, puse la dispoziție de MUNDO MARKET ONLINE.
Pachetul va fi ales de utilizator prin completarea câmpurilor obligatorii necesare pentru crearea unui cont, reprezentând pachete specializate în funcție de oferta de promovare aleasă sau categoriile speciale de promovare.
Membrul are dreptul de a publica anunțuri, fără a beneficia de o politică de promovare a acestora, în mod gratuit. Valabilitatea anunțului este de 60 de zile începând cu data publicării lui.
MUNDO MARKET ONLINE are dreptul de a verifica, prealabil publicării anunțului furnizat de membru, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute în prezentele T&C.
 
MUNDO MARKET ONLINE va elimina imediat orice anunț de pe site-ul web fara a returna bani platiti pe promovare ( se va returna sub forma de credit cu care ve-ti putea promova alt anunt pe viitor sau acelasi anunt daca acesta a a fost  rectificat si respecta termenii si conditiile), și va putea suspenda accesul membrului la site-ul web dacă anunțul nu îndeplinește, oricare din următoarele condiții de conținut:
 
- membrul a mai publicat un anunț anterior pentru același produs
- anunțul are conținut jignitor sau calomnios
- anunțul nu este încadrat la categoria corespunzătoare produsului
- anunțul este fals, conține date cu caracter personal sau conține informații protejate de drepturi de proprietate intelectuală și membrul nu are consimțământul proprietarului de a utiliza aceste informații
- prețul produsului este unui neserios
 
Sunt interzise a fi publicate si MUNDO MARKET ONLINE poate sterge fara a returna bani platiti pe promovare ( se va returna sub forma de credit cu care ve-ti putea promova alt anunt pe viitor sau acelasi anunt daca acesta a fost rectificat si respecta termenii si conditiile), iar membrul este răspunzător pentru daunele produse lui MUNDO MARKET ONLINE sau terților, anunțurile care privesc oricare din următoarele categorii de produse:
 
- alcool sau băuturi alcoolice, țigări sau produse din tutun
- droguri, substanțe narcotice sau orice astfel de substanțe
- obiecte si materiale cu caracter erotice sau obscene - jocuri de noroc, tranzacții virtuale, servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot si alte activitati similare
- produse obține ca urmare a săvârșirii unor infracțiuni: furt, tâlhărie, înșelăciune, etc.
- arme si munitii letale/neletale care nu respecta dispozițiile prevăzute de Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.
- orice alte categorii de arme și muniții letale sau neletale, materiale explozibile, articole pirotehnice sau produse periculoase pentru sănătatea și viața umană
- cererea de bunuri sau servicii, cu excepția celor ce se încadrează în categoria locuri de munca
- activități sau oferte de locuri de muncă care implică o activitate de natură sexuală (masaj erotic, sex plătit, activități de videochat, orice alte activități asemănătoare)
- oferte de job tip multi-level marketing/network marketing sau joburile de tip lucru de acasa prin Internet
- muzica, filme, software sau alte bunuri care încalcă drepturile de autor si proprietate intelectuală, produse contrafăcute sau replici ale unor produs originale
- animale pe cale de dispariție
- lucrări de diploma sau ajutor în scrierea unei lucrări de diplome
- servicii de împrumut, amanet, credite sau camătă, cămătărie sau alte activități similare
- produse farmaceutice si medicamete cu excepția suplimentelor alimetare, vitamine, medicamente pe baza de plante
- organe umane - servicii de deblocare iCloud 
 
 
7. Politica de promovare a anunțurilor și prețul
 
 
Prin accesarea site-ului membrul sau clientul se obligă să respecte politica de promovare a anunțurilor și prețurile practicate și să îndeplinească toate obligațiile și instrucțiunile prevăzute în secțiunile speciale ale site-ului expres destinate în acest sens.  
Anunțurile gratuite, denumite anunțuri simple, au o valabilitate de 60 zile și nu vor fi vizibile pe prima pagină și nici în categorie.
Anunțurile pentru care clientul achită tarifele aferente, denumite anunțuri promovate, vor fi vizibile pe prima pagina la Ofertele zilei și Anunțuri promovate.
Anunțurile promovate în categorie, vor fi mereu primele și se vor diferenția prin culoare galbenă.
 
 Dupa expirarea perioadei de promovare, indiferent care, anuntul va ramane activ pe site inca 60 de zile ca anunt normal, dar va avea parte automat de o actualizare si va reveni primul din lista in categoria sa.
 
Deci ve-ti avea parte de o dubla promovare la pretul de una.
 
 
Valabilitatea și tarifele pentru anunțurile promovate vor fi:
 
 
Ofertele Zilei
 
Daca alegeti acesta optiune de promovare trebuie sa stiti ca anunturile dumneavoastra vor fi cele mai vizibile de pe site deoarece vor aparea pe pagina principala in partea de sus si cu cele mai mari poze, deci veti vinde mai repede.
 
 
         
          Preturi:
 
-5 Zile: CARD:   4  Euro
                SMS:   5  Euro

-10 Zile: CARD:  6 Euro
                   SMS:  7 Euro

-20 Zile: CARD:  8  Euro
                  SMS: 10 Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promovare Prima Pagina
 
Alegand aceasta optiune  anunturile dumneavoastra vor aparea pe pagina principala a site-ului  in partea de jos sub cele de la ´´Oferta zilei´´ avand poze ceva mai mici, dar cu inscriptia ´´Promovat´´.
 
 
         
          Preturi:
 
-7 Zile: CARD:   4 Euro
                SMS:   5 Euro

-15 Zile: CARD:  6 Euro
                   SMS:  7 Euro

-30 Zile: CARD:  8  Euro
                  SMS: 10  Euro
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Promovare în Categorie
 
Daca alegeti aceasta optiune, anunturile dumneavoastra  vor aparea mereu primele in categoria lor si se vor deosebi prin culoarea galbena fata de anunturile normale.
 
 
           
 
            Preturi:
 
-10 Zile: CARD: 4 Euro
                   SMS: 5 Euro

-20 Zile: CARD: 5 Euro
                   SMS: 6 Euro

-30 Zile: CARD: 6 Euro
                   SMS: 8 Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toate anunturile promovate vor ramane active pe site inca 60 zile ca anunturi simple, dupa expirarea perioadei de promovare.
Daca utilizatorul vrea sa promoveze din nou unul dintre anunturile sale o va putea face accesand contul sau pe care la creat la adaugarea anuntului.
 
 
8. Suspendarea accesului
 
 
În caz de nerespectare a condiţiilor de utilizare MUNDO MARKET ONLINE poate fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să anuleze, să suspende sau să limiteze accesul dvs. la conţinutul siteului sau la o parte a acestui conţinut.
 
 
9. Forţa majoră şi cazul fortuit:
 
 
Nici una dintre părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră sau de un caz fortuit.
Următoarele cazuri vor fi asimilate forței majore: greve totale sau parțiale, implementarea de noi restricții la nivel legal, căderea sistemelor informatice utilizate de către MUNDO MARKET ONLINE sau utilizate pentru îndeplinirea propriilor obligații, căderea mijloacelor de telecomunicații, etc.
Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă unul din evenimentele mai sus menționate este obligat să aducă la cunoștința celeilalte părți, în cazul în care este posibil, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
Partea care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.
Dacă în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, respectivul eveniment face în continuare imposibilă executarea contractului, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a raportului contractual, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.
 
 
10. Litigii
 
 
Prezenților termeni și prezentelor condiții, precum și contractelor încheiate între MUNDO MARKET ONLINE și clienți le sunt aplicabile dispozițiile legii române Orice dispută care ar putea să apară între utilizator/membru/client şi MUNDO MARKET ONLINE se va rezolva pe cale amiabilă.
Dacă aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluţionat de către instanțele competente din România, de la sediul MUNDO MARKET ONLINE, în conformitate cu legislația română în vigoare.
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceast fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze și a contractului ce va rămâne în vigoare.
 
 
11. Dispoziții finale
 
 
MUNDO MARKET ONLINE își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii/conținutului acestuia fără o notificare prealabilă.
MUNDO MARKET ONLINE își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației legislației în vigoare. Conform prevederilor art. 1203 al Codului civil, utilizatorul, membrul, clientul acceptă în mod expres toate clauzele prezenților termeni și prezentelor condiții.
 
 
Echipa Mundo Market.ro